אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "תשעת הימים"

צביעת רהיטים בתשעת הימים

שאלה: האם דין צביעת רהיטים שווה לצביעת הבית לאיסור בתשעת הימים? תשובה: נראה לכאורה שאין צביעת רהיטים נכלל באיסור בנין של שמחה, שהוא שורש ההלכה שעל פיו אנו אוסרים צביעת הבית. ומ"מ שלא במקום צורך מיוחד היה נראה  לדחות כל עסק ביפוי הבית עד לאחר תשעה באב. ומכל מקום אם הוא לצורך הריהוט להצילו מקלקול וכדו' מותר, ואינו בכלל בנין של שמחה. מקורות: קיימא לן בסי' תקנ"א סע' ב' על פי דברי הרמב"ם שכמו שאסור בנין של שמחה ...

קרא עוד

סריגה בתשעת הימים

שאלה: האם מותר לסרוג מראש חודש אב. תשובה: שאלתי פי מורינו הגאב"ד ואמר בפשטות שאין טעם לאסור סריגה שאינה שתי וערב, שכל האיסור המובא בפוסקים הוא מחמת רמז מתוך השם המשותף של פעולת השתי עם אבן השתיה, ואין להוסיף עליו. הוספתי לשאול אם צריכה להשאיר שלא לסיים הבגד שיהיה ראוי ללבישה, שלא גרע זה מבגד חדש שאין מחדשים בתשעת הימים, ואמר לי שאכן אין לסיים את מלאכת הבגד. מקורות והרחבת הדברים: "נשי דנהיגי דלא למשתי (פירוש ...

קרא עוד
לתחילת הדף